Double Convoluted Air Spring 2B250-200 A87

Double Convoluted Air Spring 2B250-200 A87
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FD 200-19 1/4 M8
ContiTech: FD 200-19 CI / FD200-19CI / FD20019CI
ContiTech Bellow: FD 200-19 / FD200-19 / FD20019
Firestone No.: W01-M58-6772 / W01 M58 6772 / W01M586772
Firestone Style: 20F
Enidine: YM-2B9-200 / YM 2B9 200 / YM2B9200
Manufacturer Original-part no. Model
Weweler US6910F
Schmitz 016793

Double Convoluted Air Spring 2B325-225 D185

Double Convoluted Air Spring 2B325-225 D185
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FD 412-18 1/2 M10
ContiTech: FD 412-18 G1/2 M10
ContiTech: FD 412-18 DS G1/2 M10
ContiTech: FD 412-18 DS G1/2 CR
ContiTech: FD 412-18 DS CR G1/2
ContiTech: FD 412-18 DS / FD412-18DS / FD41218DS
ContiTech Bellow: FD 412-18 / FD412-18 / FD41218
Firestone No.: W01-R58-4061 / W01 R58 4061 / W01R584061
Firestone Style: 12″ x 2 NB / 12″x2NB / 12x2NB
Goodyear: 2B12-2452 / 2B12 2452 / 2B122452
Goodyear Flex No.: 578-92-3-2452 / 578 92 3 2452 / 5789232452
Springride: 2B12-2452 / 2B12 2452 / 2B122452
Springride Flex No.: 578-92-3-2452 / 578 92 3 2452 / 5789232452
Dunlop FR: SP1541 NB / SP1541NB
Dunlop UK (Pneuride): PNP 30552 01 18 / PNP305520118
Norgren: M/31122 / M 31122 / M31122
Nominal Ø (inch) x convolutions: 12″ x 2 / 12″x2 / 12×2
WEFORMA: WBZ-G 550 / WBZ-G550 / WBZG550
Airtech: 140596
Airtech Ref.: A2 300/K01 / A2300/K01 / A2300K01
Prime-Ride New: 2B12-2452 / 2B12 2452 / 2B122452
Prime-Ride NewFlex No.: 578-92-3-2452 / 578 92 3 2452 / 5789232452
YS-AIR: YS-280-2V / YS 280 2V / YS2802V
Manufacturer Original-part no. Model
Granning 15813
Gigant 881202
Weweler USN 510011KD / USN510011KD
Gigant 700881202

Double Convoluted Air Spring 2B125-85 D441

Double Convoluted Air Spring 2B125-85 D441
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
ContiTech: FD 44-10 DI G3/8 CR
ContiTech: FD 44-10 DI G3/8 M6
ContiTech: FD 44-10 DI CR / FD44-10DICR / FD4410DICR
ContiTech Bellow: FD 44-10 / FD44-10 / FD4410
Dunlop FR: SP2441
Dunlop UK (Pneuride): PNP 30559 01 07 / PNP305590107
YS-AIR: YS-115-2V / YS 115 2V / YS1152V
Norgren: PM/31042 / PM 31042 / PM31042
Nominal Ø (inch) x convolutions: 4½” x 2 / 4½”x2 / 4½”x2
Manufacturer Original-part no. Model

Double Convoluted Air Spring 2B260-250 A428

Double Convoluted Air Spring 2B260-250 A428
Replaces These Air Springs (Air Bellows)
Contitech: FD 200-25 428 / FD200-25428 / FD20025428
Firestone: W01-358-6947 / W01 358 6947 / W013586947
Firestone Style: 20-2 / 20 2 / 202
Goodyear: 2B9-255 / 2B9 255 / 2B9255
Goodyear Flex No.: 578-82-3-206 / 578 82 3 206 / 578823206
Enidine: YI-2B9-255 / YI 2B9 255 / YI2B9255
Automann: ABSP2B12RA-6947 / ABSP2B12RA 6947 / ABSP2B12RA6947
Taurus: 6332
Triangle: AS-4428 / AS 4428 / AS4428
TRP: AS69470
Manufacturer Original-part no. Model
Dayton 354-6947 / 354 6947 / 3546947
Euclid E-FS6947 / E FS6947 / EFS6947
Hendrickson B-8701 / B 8701 / B8701
Hendrickson S-8701 / S 8701 / S8701
Loadguard SC2127
SAF Holland (Neway) 57006947
Ridewell 1003586947C

Double Convoluted Air Spring 2B270-225 D185

Double Convoluted Air Spring 2B270-225 D185
Replaces these air springs (Air Bellows)
ContiTech: FD 210-22 1/2 M10
ContiTech: FD 210-22 DS G1/2
ContiTech: FD 210-22 DS G1/2 M10
ContiTech: FD 210-22 DS G1/2 CR
ContiTech: FD 210-22 DS CR G1/2
ContiTech: FD 210-22 DS / FD210-22DS / FD21022DS
ContiTech Bellow: FD 210-22 / FD210-22
Firestone: W01-R58-4058 / W01 R58 4058 / W01R584058
Firestone Style: 10″ x 2 / 10″x2 / 10×2
Goodyear: 2B10-2350 / 2B10 2350 / 2B102350
Goodyear Flex No.: 578-92-3-2350 / 578 92 3 2350 / 5789232350
Springride: 2B10-2350 / 2B10 2350 / 2B102350
Springride Flex No.: 578-92-3-2350 / 578 92 3 2350 / 5789232350
Dunlop FR: SP1538
Dunlop UK (Pneuride): PNP 30545 01 12 / PNP305450112
Norgren: M/31102 / M 31102 / M31102
Nominal Ø (inch) x convolutions: 10″ x 2 / 10″x2 / 10×2
WEFORMA: WBZ-G 450 / WBZ-G450 / WBZG450
Airtech: 140586
Airtech Style: A2 250/K01 / A2250/K01 / A2250K01
Prime-Ride New: 2B10-2350 / 2B10 2350 / 2B102350
Prime-Ride New Flex No.: 578-92-3-2350 / 578 92 3 2350 / 5789232350
YS-AIR: YS-252-2V / YS 252 2V / YS2522V
Manufacturer Original-part no. Model
Granning 15807
SAMRO H 250-0021 / H250-0021 / H2500021